old toilet photos 1-pr

Original Katihar Toilet Building